Om Christine & min konst /

About Christine & my art

 

 

Artist Statement

 

Christine Foss Eriksson Konst Art

 

 

Mitt måleri:

 

Mina bilder är oftast abstrakta eller halvabstrakta, med inspiration av blomster, växtdelar som löv och slingrande former, eller livets olika träd.

 

Mitt måleri har ibland inslag av exotisk inspiration från orienten, med dess snirkliga sensuella former, ornament och glitter. Andra gånger finns det inspiration ifrån det asiatiskt avskalade och förenklade.

Det finns alltid en extra tanke i det jag gör i min konst. Det är upp till betraktaren att se, eller ha sin egen bild och tolkning.

 

Det är också viktigt för mig att se, och en önskan om att andra också ska se – former, färger, texturer, eller bilder och figurer eller symbolik i t ex det abstrakta. I vardagen, i det som finns omkring oss, det vackra, det rofyllda, det som ger en extra dimension.

 

Det som har börjat som en form av min mindfulness – närvaro i nuet – har jag utvecklat till ett glädjefyllt, färgstarkt måleri med experimenterande inslag och blandteknik, och ett öppet sinne.

 

-----

 

My paintings:

 

My pictures are often abstract or semi-abstract, with inspiration of flowers or floral patterns, of parts of plants or flowers such as leaves and windling shapes, or different “trees of life”.

 

My paintings sometimes has parts of exotic inspiration from the Orient, with it’s windling sensual shapes, ornaments and glitzy styles. At other times there is inspiration from the Asian simplified structures and compositions.

There is always an extra idea or thought in what I do in my arts. It is up to the viewer to see, or to have her or his own picture and interpretation.

 

It is also important for me to see, and a wish about that other will to, to see – shapes, colours, textures, or pictures and figures or symbolic aspects for example in the abstract.

Also in the daily life, in what surrounds us, the beautiful, the peaceful, and the things that give an extra dimension.

 

What has started as a form of mindfulness – presence in the present – I have developed into a joyful, colourful painting with experimental parts and mixed-media-techniques, and an open mind.

 

Färger / Colours

 


Nyckelord om min konst:

 

Må-bra-med-konst, lev-med-konst, konst-tant & kulturtant,

tankar-med-konst, målningar och konsttryckta produkter med ett personligt uttryck, skaparkraft-drivkraft-inre uttryck-glädje-personligt,

med mer att se & tänka kring, något-mer-och-djupare (inte "bara" en bild), betydelse & symbolik,

som-meditation, som-personlig-utveckling, tänk-på-och-utforska-tanken-tankarna, färglägg-ditt-hjärtaöppna seendet.

 

 

Keywords about my art:

 

Feelgood-about-art, live-with-art, art-lady & culture-lady,

thoughts-with-art, paintings and artprinted products with a personal expression, joy-of-creativity, inner-driveforce, inner-expression, joy, personalwith more to see & think about and around (not "just" a picture),

like-meditation, as-personal-development, think-about-and-explore-

the-thoughts-the-mind, colour-your-heart, open-the-seeing.

 

 

 Kort konst-biografi:Min kreativa bakgrund är:

 

- Olika konstkurser i yngre år, som oljemålning, skulptur, inom textil, och många kurser i kroki.

- September 2015: Kurs i klassisk akvarellmålning samt uppföljningskurs i augusti 2016.

- Augusti 2016: Kurs i abstrakt experimentell akvarell med inslag av blandteknik

- Oktober 2016: Webbkurs, ”Förbered dig för att ställa ut din konst”

- Augusti 2017 Webbkurs, ”Canvastryck” (av originalmålningar).

- Oktober 2017 Kurs i sidenmålning (3 st bastekniker)

 

 

Personligt om mig:

 

Jag kommer från Stockholm, där jag har bott i största delen av mitt liv. Jag har också i yngre år studerat och arbetat i England, samt studerat ett halvår i Spanien. Jag har familj med två barn. Jag har tidigare arbetat i cirka 24 år som ekonomiassistent. De senaste åren har jag arbetat som arkiv- och digitaliserings-assistent.

 


Utställningar:

 

Fr o m  2017 och under 2018 har jag varit med i två samlings-utställningar (i Karlstad och i Stockholm),

en egen utställning på bibliotek, två samarbetsutställningar med tre andra deltagare på hyrda gallerier i Gamla stan Stockholm, samt tre konstmarknader varav två utomhus (och på den sista var jag medarrangör och i stort sett projektskapare).

Under 2019 kommer jag att ställa ut sex gånger med ArtQueen, Rebecca Salomonsson i Kristianstad.

År 2019 har jag också haft en kortare utställning på Sture bibliotek, och en vecka hos Galleri & Ram S:t Erik.

Jag har också fått verk uttagna till två olika jurybedömda salonger i stor-Stockholm.
Short art-biography:


Personal about me:

 

I come from Stockholm Sweden, where I have lived for the major part of my life. I have also in my younger years studied and worked both in England and for half a year in Spain. I have a family with two children.

I have previously worked for approximately 24 years as an accounts assistant. The last few years I have changed my worklife into working with archiving and digitalisation.


 

Exhibitions:

 

From year 2017 and during 2018 I have participated in two co-work-exhibitions (in Karlstad and in Stockholm),

in a solo-exhibition at a library, in two other co-work-exhibitions together with three other participants in some galleries in the Old Town of Stockholm.

I have also participated in three different artmarkets of which two were outdoors (one of them I was the co-arranger and all in all practically the projectcreator).

During 2019 I will exhibit in the south of Sweden on a number of places with artevent-manager ArtQueen, Rebecca Salomonsson in Kristianstad.

Year 2019 I have also had a short exhibition at a library, and a week at Gallery and Frames S:t Erik.

I have also had two paintings selected to two different jury-judjed artsalons in greater-Stockholm-area. 

Kontaktuppgifter / Contact:

 

E-post: chfosseriksson@gmail.com

Konst.se : https://www.konst.se/christinefosserikssonkonstart

Facebook: https://www.facebook.com/ChristineFossErikssonKonstArt/

Instagram: https://www.instagram.com/christinefosserikssonkonstart/?hl=sv

Pinterest: https://www.pinterest.se/cfosseriksson/christine-foss-eriksson-konst-art/

LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/christine-foss-eriksson-8b191616

 

färger färgkarta colours colourchart